Disclaimer

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Private Office Lindenbergh. Private Office Lindenbergh streeft ernaar om deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Daarbij betrachten wij grote zorgvuldigheid. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website toch verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend.

Private Office Lindenbergh kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de site of van de aangeboden informatie op www.privateofficelindenbergh.nl. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld.

Private Office Lindenbergh kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze websites en/of pagina’s en van de informatie die daarop staat. Private Office Lindenbergh behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Private Office Lindenbergh is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Mocht u vragen of opmerkingen omtrent deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via info@privateofficelindenbergh.nl